Comunicat de presă

comunicatdepresa

În legătură cu articolul din presa locala din data 14.10.2019 referitor la necesitatea fermierilor sătmăreni de a se înregistra la Finanțe, în vederea obținerii subvenției pe anul 2019, se cuvine să facem următoarele precizări:

Ordonanța de urgență nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, face referire exclusiv la acei solicitanți de subvenție care trebuie să faca dovada calității de fermieri activi. Menționăm că în accepțiunea OUG 3/2015 , art. 6., prin fermier activ se întelege :

”Fermierul, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți directe, calculate potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în continuare Regulamentul nr. 639/2014, plăți care nu ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro, și care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c)d)și e), este fermier activ și poate beneficia de plăți directe.”

Așadar toți fermierii care în anul anterior de plată campaniei 2019 au beneficiat de plăți directe în cuantum de până la 5000 de euro, sunt implicit considerați fermieri activi, aceștia nu au nevoie să facă nici o dovadă în acest sens. Pentru campania 2018, la nivelul județului Satu Mare, din 18787 de fermieri care și-au depus cerere unică 16664 au beneficiat de subvenții până în cuantum de 5000 euro, deci aceștia pot fi considerați fermieri activi ”din oficiu”.

Dovada calității de fermier activ trebuie s-o facă doar acei fermieri, persoane fizice care depășesc cuantumul de 5000 de euro plăți directe pentru anul anterior campaniei 2019 și care nu se înregistrează la Oficiul Național al Registului Comerțului ca Persoana Fizica Autorizata, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale sau ca peroane juridice care desfășoară o activitate agricolă.

Conform OUG 3/2015, modificată prin OUG 4/2018, pentru fermierii care depășesc plăți directe de 5000 euro, începând cu anul 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării acestora în Registrul Contribuabililor în cazul acelora care dovedesc că desfășoară activitate agricolă(cei înregistrați la ONRC cu cod CAEN pentru activități agricole), iar pentru cei care nu pot demonstra că desfășoară o activitate agricolă (persoane fizice sau cei înregistrați la ONRC dar fără cod CAEN pentru activități agricole) prin prezentarea unor documente din care să reiasă veniturile totale și veniturile obținute din activitățile agricole și activități neagricole. Conform aceluiaș act normativ, aceste documente vor fi stabilite prin ordin de minsitru. Dovada calitații de fermier activ prin documente eliberate de ANAF se face pînă în 31 ianuarie a anului următor înregistrării cererii unice de plată, așadar pentru fermierii aflați în această situație în campania 2019, termenul va fi 31 ianuarie 2020.

Menționăm că detaliile privind forma/tipul documentelor necesare sau privind modul de verificare în Registrul Contribuabililor, nu ne sunt cunoscute până în prezent. Acestea putând fi obiectul unor modifcări ale Ordinul nr. 619/2015 , caz în care modificările vor fi aduse la cunoștința publicului interesat.

Menu Title