Category Archives: Uncategorized

COMUNICAT DE PRESĂ

La Centrul judeţean APIA Satu Mare, au fost depuse în cadrul Campaniei de depunere cereri unice de plată pentru anul 2018, un număr de 18.560 cereri, aferente unei suprafaţe de 228.269 hectare.

Pentru suprafaţele mai mari de 50 hectare de teren agricol s-au depus un număr de 609 cereri totalizând o suprafata de cca. 130.000 ha.

Cuantum sprijin cuplat sector vegetral

comunicatdepresa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire la faptul că au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plată depuse în Campania 2017, în conformitate cu Hotărârea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2017.

Astfel, potrivit art. 1, alin 6 din Hotărârea mai sus menționată Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează prin raportarea plafoanelor prevăzute la alin. (5) la suprafețele eligibile pentru anul 2017, au fost stabilite următoarele cuantumuri:

Comunicat de presa

 

comunicatdepresa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că, pentru a veni în sprijinul fermierilor și pentru a asigura continuitatea procesului de primire a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2018, Centrul judeţean și centrele locale aferente (Ardud, Carei, Tăşnad, Livada, Turţ şi Satu Mare) vor avea PROGRAM NORMAL DE LUCRU în zilele de 30 aprilie  şi 01 mai 2018, cu recuperarea timpului lucrat, în condiţiile legii.

Precizări suplimentare cuantum SCZ

comunicatdepresa

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că alocarea financiară aferentă Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiară aferentă ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic este de 176,06 milioane euro. Acestea au fost stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârilor de Guvern nr. 701 și 818/2017.

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) revine cu precizări suplimentare referitoare la modalitatea de stabilire a cuantumurilor pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic (SCZ), astfel:

La momentul stabilirii sprijinului cuplat au fost folosite informaţiile din baza de date APIA, pe care le-au declarat fermierii. În procesul de simplificare a procedurilor europene, au fost făcute modificări conform cărora, animalele scoase din efectivele înregistrate au putut fi înlocuite.Această măsură, solicitată de fermieri, venind in sprijinul lor, le dă posibilitatea să își completeze efectivele de animale. În intervalul declarării și cel al controlului, s-au produs modificări in cadrul efectivelor. Așa se face că existat o diferenţă în plus de 19.830 animale, care a generat corectarea valorii sprijinului pe cap de animal.

Sursa: APIA Bucuresti

Recalculare cuantumuri sector zootehnic Campania 2017

comunicatdepresa

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că alocarea financiară aferentă Sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru Campania 2017 este de 147,55 milioane euro, iar alocarea financiară aferentă ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic este de 176,06 milioane euro. Acestea au fost stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârilor de Guvern nr. 701 și 818/2017.

Combaterea buruienii AMBROZIA

comunicatdepresa

Parlamentul României – Lege nr. 62/2018 din 09 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia

În vigoare de la 17 martie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 14 martie 2018.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

3 2 1 

Menu Title