AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

Informare de presa – efectuat plata aferentă Ajutorului naţional tranzitoriu (ANT)

comunicat de presaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA)

Informează că astăzi, 31 martie 2015, s-a efectuat plata aferentă Ajutorului naţional tranzitoriu (ANT) – schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine pentru anul de cerere 2014. În judeţul Satu Mare sumă totală autorizată la plată este de 4.774.335,69 lei pentru un număr de 731 fermieri, după cum urmează:

Ovine - 4.560.795,72 lei pentru un număr de 162.948 capete eligibile;

Caprine –213.539,97 lei pentru un număr de 8127 capete eligibile.

Cuantumul calculat pentru ovine/caprine este de 28,08 lei/cap de animal.

Reamintim faptul că ajutorul național tranzitoriu în sectorul zootehnic – schema cuplată de producție în sectorul ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli, crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine și/sau femelele de caprine identificate conform legislației în domeniu și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) efectivul din exploataţie cu cod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) este de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este înscris în RNE la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima este menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

d) deţine registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

 

Comunicat de presa privind operatorii care achizitioneaza lapte

comunicat de presa   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) informează operatorii care achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, în perioada 1 aprilie – 14 mai 2015 trebuie să depună declaraţiile anuale privind livrările, respectiv vânzările directe, efectuate în anul de cotă 2014/2015.

Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declaraţia anuală conform datelor din Caietul fermierului. Este important de menţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

Guvernul a aprobat alocarea de sprijin financiar destinat crescătorilor de animale, prin două Hotărâri aprobate în ședința de astăzi, 4 martie.

01-vaca1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine
2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru specia bovine

 Astfel, Executivul a decis ca suma de 680,023 milioane lei să fie destinată sprijinirii crescătorilor de bovine, pentru cererile de finanțare depuse în cursul anului 2014. Suma reprezintă valoarea totală pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru specia bovine și se distribuie astfel:

a) 130,710 milioane lei pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte;

b) 549,313 milioane lei pentru schema decuplată de producție în sectorul carne.

Sprijinul financiar acordat prin acest act normativ se înscrie în limita a 80% din pachetele financiare privind plățile naționale directe complementare aferente anului 2013, astfel cum este autorizat de către Comisia Europeană, respectiv 154,193 milioane de euro.

Tot astăzi, Guvernul a decis ca suma de 275, 651 milioane lei să fie destinată sprijinirii crescătorilor de ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2014. Fondurile alocate reprezintă valoarea totală pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine.

Alocarea financiară se înscrie în limita a 80% din pachetele financiare privind plățile naționale directe complementare aferente anului 2013, astfel cum este autorizat de către Comisia Europeană, respectiv 62,502 milioane de euro.

Sumele alocate sub formă de sprijin financiar crescătorilor de animale sunt asigurate de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

PRELUAT : AGRO TV

Termen de depunere Cereri de plată pentru Măsura 215 – pachet a) – porcine – Plăţi privind bunăstarea animalelor, sesiunea 2, anul 3 de angajament.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) reamintește că până la data de 16 februarie 2015, inclusiv, se depun Cererile de plată pentru Măsura 215 – pachet a) – porcine – Plăţi privind bunăstarea animalelor, sesiunea 2, anul 3 de angajament.

Pot depune cereri de plată beneficiarii Măsurii 215 – pachet a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile OMADR nr. 6/2013.

Comunicat de presa privind platile pe suprafata (Sectorul vegetal)

comunicat de presa

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, de la începutul acestui an și până în prezent, a autorizat și efectuat plăți totale către beneficiari în valoare de 159 milioane de lei, ceea ce reprezintă 36  milioane de euro,având ca destinație principală cererile de plăți pe suprafață depuse de fermieri în Campania 2014.

Comunicat de presă cerere motorina

05 Februarie 2015

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la 27 februarie 2015 (inclusiv) se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014.

Menu Title