AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

Sesiune suplimentara viticultori.

struguri-recas_b

O nouă sesiune de depunere a planurilor individuale pentru restructurarea/reconversia viilor petru acest an va fi deschisă în perioada 1-23 octombrie 2015. Viticultorii români vor primi bani europeni doar pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi cu indicaţie geografică (IG).

Aceste prevederi fac parte dintr-un proiect de Ordin elaborat de MADR, privind modificarea şi completarea Ordinului 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018.

Ce te scoate de pe lista subvențiilor în 2016?

pajiste-verde_b   Bovine pe pajiÅŸte_b

Fermierii trebuie să știe că amenajamentele pastorale vor fi o condiție obligatorie pentru primirea subvențiilor din agricultură în 2016. Iată cum se fac proiectele de amenajament pastoral și ce reguli trebuie să respecte cei care sunt proprietarii pajiștilor naturale!

Starea de degradare a pajiștilor din România a determinat obligarea prin lege (Ordonanța de Urgență a Guvernului 34/2013) a proprietarilor să facă proiecte de amenajamente pastorale. Proiectele sunt concepute la nivelul fiecărei primării, de toţi proprietarii de pajişti naturale, fie că vorbim de persoane juridice sau fizice. Scopul amenajamantelor este stabilirea unui set de acţiuni pentru fiecare trup de pajişti naturale pentru creşterea capacităţii de producţie şi, implicit, creşterea numărului de animale.

Printr-un proiect de amenajament pastoral se urmărește:

Eliberare adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215

comunicat de presa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a – porcine, sesiunea III de depunere – anul II de angajament care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

RENTA VIAGERĂ – TERMEN 31.08.2015

comunicat de presa

INFORMARE DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeşean Satu Mare (APIA) reaminteşte pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2015, inclusiv,la centrele judeţene al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.

Rentierii agricoli cu domiciliul în Bucureşti se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului Bucureşti din Piaţa Rosetti nr. 4, sector 2, cât şi la Centrul judeţean APIA Ilfov din str. Cernişoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

COMUNICAT DE PRESĂ

comunicat de presa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) reaminteşte fermierilor beneficiari ai schemelor de plăţi directe, începând cu anul 2015, este implementată cerinţa legală în materie de gestionare (SMR) 10, în conformitate cu art. 93, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi cu Anexa II la prezentul regulament, fiind inclusă în domeniul Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”.

Acordarea schemelor de plăţi directeşi aajutoarelor naţionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, al sănătăţii publice, a animalelor şi a plantelor, precum şi al bunăstării animalelor.

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, astfel:

Întâlnirea agenţiilor din regiunea de nord-vest

IMG_20150819_135944

În data de 19.08.2015 a avut loc la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare întâlnirea agenţiilor din regiunea de nord-vest a ţării: Maramureş, Sălaj, Bistriţa, Cluj şi Satu Mare, în cadrul căreia s-au dezbătut probleme legate de recuperarea creanţelor rezultate din acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat. La această întrunire au participat directorii de agenţii, şefi ai serviciului Economic, Recuperare Debite precum şi Doamna Director General Adjunct a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Bucureşti, Melinda Kerekes.

Menu Title