AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

Depunere cereri pentru beneficiarii Măsurii 215 – termen de depunere 15 iunie 2016

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA informează că, până la data de 15 iunie 2016 inclusiv, beneficiarii Măsurii 215 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor – pachet a) porcine și pachet b) păsări, aflaţi sub angajament în derulare, pot depune, fără aplicare de penalităţi de întârziere, cererile de accesare a clauzei de revizuire pentru anul de cerere 2015, precum și cererile de plată pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.826/09.06.2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată precum și a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 215 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor, publicat în Monitorul Oficial nr.437/10.06.2016 și Monitorul Oficial  nr.437 bis/10.06.2016.

Cererea de accesare a clauzei de revizuire se depune pentru angajamentele aflate în derulare, separat pe fiecare sesiune de depunere, pentru activitatea

Ajutoare excepţionale, cu caracter termporar, acordate fermierilor din sectorul laptelui şi al produselor lactate

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 30 mai – 6 iunie 2016, producătorii care nu au depus cereri în prima perioada de depunere și care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pot depune cereri pentru ajutorul excepţional destinat fermierilor din sectorul laptelui și produselor lactate, conform HG 367/2016, de modificare a HG nr. 160/16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor.

Cererile se depun la Centrele judeţene APIA, respectiv la centrul judeţean al Municipiului Bucureşti.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar producătorii de lapte de vacă trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

Depune cererea unică de plată 2016 – vegetal şi zootehnie

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează perioada de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2016 va continua până la data de 31 mai 2016.

Avînd în vedere modificarea prevederilor regulamentare, precum și cele ale O.U.G. 3/2015, cererile unice de plată pot fi depuse fără penalizări de întârziere până la data de 31 mai 2016.

După această dată se pot depune cereri unice de plată cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare.

Solicitările depuse după data de 27 iunie 2016 nu mai sunt admise, iar fermierului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin.

Ajutor excepțional reglementat de HG nr. 160/16 martie 2016 destinat crescătorilor de porcine care dețin exploatații autorizate sanitar veterinar

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că primește cereri pentru ajutorul excepțional reglementat de HG nr. 160/16 martie 2016 destinat crescătorilor de porcine care dețin exploatații autorizate  sanitar veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creșterea, îngrășarea și/sau reproducţia porcinelor, înregistrate în RNE si  care:

  • au livrat direct sau prin terți și au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor HG nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015;
  • au livrat şi/sau au transferat scroafe şi/sau scrofiţe de reproducţie în perioada 1 ianuarie – 31 august 2015.

Documente / Norme APIA

gheorghe-mihalca-director-executiv

CERERE_HG 160

Ghid Solicitant Ajutor Lapte 2016 versiunea 1 0

HG_160_Lapte

Hotararea HG_160_2016

Plata pentru acciza la motorina utilizată în agricultură – trimestrul IV anul 2015

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că începând cu data de 16.03.2016 se efectuează plata pentru acciza la motorina utilizată în agricultură în conturile solicitanților înscrise în cererile de plată, conform Ordinului comun al MADR și MF nr.286/08.03.2016 care a  aprobat cantitățile de motorină utilizate în trimestrul IV al anului 2015, publicat în Monitorul Oficial nr.183 din 11.03.2016 .

Plata se efectuează pentru  un număr de 362 beneficiari,  cu o  valoare  de 2.196,88 mii lei, pentru o cantitate totală de 1.222,19 mii litri motorină.

Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă ca diferenţă dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la art.2 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură .

Valoarea accizei a fost  de 1,7975 lei /litru pentru anul 2015, și pentru anul 2016 rămâne identică.

Menu Title