AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

APIA elibereaza adeverinte pentru accesarea creditelor de finantare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole – Campania 2015, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2015 – termen final 01.02.2016

 gheorghe-mihalca-director-executiv

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la 01 februarie 2016 (inclusiv) se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2015.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2015, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.

De asemenea menţionăm că beneficiarii nu trebuie să fie în în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea

Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că în luna decembrie a anului 2015 a fost finalizată verificarea cererilor trimestriale de solicitare a Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferente trimestrului III. După finalizarea verificărilor, cantitatea totală determinată aferentă judeţeului Satu Mare a fost de 138.245.548 litri, echivalent a 248.513.630 lei.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 880/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă în agricultură, plafonul alocat pentru 2015 a fost inițial de 270.697.250 lei. În luna decembrie 2015, prin Hotărârea de Guvern nr. 967/2015 pentru modificarea art.10 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, alocarea inițiala a fost suplimentată până la suma de 377.472.250 lei.

Din suma totală alocată în anul 2015 pentru judeţul Satu Mare, în cuantum de 377.472.250 lei, pentru trimestrul I și II al anului 2015 a fost decontată suma de 248.328.175,30 lei, diferența de 129.144.074,70 lei fiind alocată trimestrului III, reprezentând un procent de 52% din cantitatea de motorină aferentă trimestrului III, în vederea încadrării în plafonul alocat.

Diferența de 48% aferentă cantității de motorină din trimestru III se va asigura și se va deconta din bugetul anului 2016, în perioada imediat următoare.

Facem precizarea că sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente acestui tip de ajutor de stat, se stabilesc anual prin Hotărâre de Guvern.

Cantitatea determinată pentru fiecare trimestru se stabilește prin ordin comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Finanțelor, cu încadrarea în plafonul stabilit prin Hotărâre de Guvern.

Menționăm că nu există nici un impediment pentru decontarea restului de plată pentru trimestrul III, din bugetul național aferent anului 2016.

ANUNŢ SUSPENDARE CONCURS

 gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare, cu sediul în Loc. Satu Mare, str. Botizului, nr.49 jud. Satu Mare, anunţă, prin prezenta, suspendarea organizării concursului de ocupare a unor funcţii publice, concurs publicat a se organiza în data de 16.12.2015.

Concursul se va relua la o dată ce va fi anunţată în publicaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi pe site-ul unităţii la adresa www.apiasatumare.ro.

Candidaţii înscrişi la concursul din 16.12.2015, vor trebui să îşi depună doar un formular de înscriere în noul termen prevăzut pentru noul concurs.

Director executiv,

Gheorghe MIHALCA

Cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2016

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că în cursul lunii decembrie 2015 se depun Cererile de acord prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2016.

Cererile se primesc la Centrul Judeţean ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.

Beneficiarii sunt prevăzuţi la art. 4 din HG nr. 1174/2014, respectiv:

PLATA RENTEI VIAGERE

gheorghe-mihalca-director-executiv

 COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata rentei viagere aferentă anului 2014, pentru diferența de 45.458 beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal.

Suma totală plătită este de 47.728.081,81 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național.

Reamintim că Agenția a plătit în perioada iunie – septembrie 2015, suma de 17.813.521,93 lei pentru un număr de 15.809 rentieri care au optat pentru plata prin virament bancar.

***

Menu Title