Măsuri delegate din PNDR

Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 – sesiunea

Formulare

Formular Cerere unică de plată 2021 Instrucţiuni completare Cerere unică de plată 2021 Formular M1 – SCHIMBAREA DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2021 Formular M2 – COMPLETAREA CERERII UNICE DE PLATĂ 2021 Formular M3 – RETRAGEREA PARŢIALĂ A DECLARAŢIEI DE SUPRAFAŢĂ 2021

Materiale Informative

Ghid informativ pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, Campania 2021 – publicat 24.03.2021 Ghidul informativ privind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu în campania 2021 – publicat 26.03.2021 Ghid de utilizare a

Menu Title