AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

PLATA RENTEI VIAGERE

 COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata rentei viagere aferentă anului 2014, pentru diferența de 45.458 beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal.

Suma totală plătită este de 47.728.081,81 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național.

Reamintim că Agenția a plătit în perioada iunie – septembrie 2015, suma de 17.813.521,93 lei pentru un număr de 15.809 rentieri care au optat pentru plata prin virament bancar.

***

Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

05 noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că în perioada 02 – 06 noiembrie a.c., se efectuează plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură,aferentă cererilor de plată pentru motorina consumată în trimestrele I și II ale anului 2015, conform prevederilor HG nr. 1174/2014 şi OMADR nr. 1727/2015.

Suma totală plătită pentru judeţul Satu Mare va fi de 6.602.647,33 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 522 beneficiari.

Conform OMADR nr. 2.236/2015 contravaloarea accizei este de 1,7975 de lei pentru motorina achiziționată și consumată în anul 2015.

Informare de presa – Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) informează potențialii beneficiari că în data de 27 octombrie 2015 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanţa de urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

a)      producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

b)      producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c)      producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

a)      să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;

b)      să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

 

GHID MASURI DEZVOLTARE RURALA 1.1

2  GHID MASURI DEZVOLTARE RURALA 1.1

GHIDUL FERMIERULUI PRIVIND ECOCONDIŢIONALITATEA

Ghid ecoconditionalitate pentru 20152

Ghid ecoconditionalitate pentru 2015

Sesiune suplimentara viticultori.

struguri-recas_b

O nouă sesiune de depunere a planurilor individuale pentru restructurarea/reconversia viilor petru acest an va fi deschisă în perioada 1-23 octombrie 2015. Viticultorii români vor primi bani europeni doar pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi cu indicaţie geografică (IG).

Aceste prevederi fac parte dintr-un proiect de Ordin elaborat de MADR, privind modificarea şi completarea Ordinului 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018.

Menu Title