AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

Comunicat de presa referitor la ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare reaminteşte potenţialilor beneficiari că, până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Valoarea se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, respectiv 1,7975/litrul de motorină.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole avand in vedere ca verificarea suprafetelor lucrate de fermieri se va face prin compararea datelor (suprafetele si grupele de culturi).

Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

În baza prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

Director executiv

Gabriel Beniamin Leş

 

COMUNICAT DE PRESĂ – 20 Octombire 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare informează că începând din data de 16 octombrie 2014, autorizează la plată avansul către fermierii care au depus cereri de platăîn cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) - Campania 2014.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

16 septembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Satu Mare informează că până în data de 28 noiembrie 2014, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică.
Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

COMUNICAT DE PRESĂ – Plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 – 06.08.2014, a efectuat plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură, în baza HG nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

D-l director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare, Gabriel Leş, precizează că în judeţul Satu Mare s-au depus un număr de 444 de dosare, cu sursă de finanţare de la bugetul național, astfel:

  • pentru sectorul vegetal s-au plătit 2.200.398,15 lei;
  • pentru sectorul zootehnic s-au plătit 262.215,90 lei.

COMUNICAT DE PRESĂ – Comunicat de presa eliberare adeverinte SAPS 2014

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că, începând cu data de 06.08.2014, va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze creditepentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Menu Title