AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

COMUNICAT DE PRESĂ

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că suma totală autorizată la plată până la data prezentei, reprezentând avans aferent Campaniei 2017, este de 902,17 milioane euro pentru un număr de 735.091  fermieri care au depus Cerere unică de plată, reprezentând 88,8% din numărul de fermieri eligibili la plata pentru avans pentru Campania 2017. In tabelul urmator prezentam Situația fermierilor autorizați la plată, pe județe, cu precizarea că fermierii eligibili pentru avans ce nu au fost autorizați până la această dată, respectiv 92.852 fermieri, vor fi autorizați la plată în perioada următoare.

ÎNŞTIINŢARE

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că pe parcursul desfăşurării Campaniei de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2017, campanie desfăşurată în perioada 01.03.2017 -15.05.2017, s-au preluat un număr de 18.817 cereri.

Comunicat presă – Prelungire termen de vizare a carnetelor de rentă viageră

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 30 august 2017, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 699, ORDINUL 296/2.327 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI “Rentă viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, care aduce următoarele modificări/completări importante:

  • Beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emisă de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate și a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.
  • A 5 din OMADR nr. 1.272/26.503, se completează cu o excepție pentru anul 2017, privind termenul limită de vizare a carnetelor de rentier:

Rezultatul final al concursului din data de 19.07.2017

Rezultatul final al concursului din data de 19.07.2017

PNA 2017

04.07.2017_HG__nr._443-_30.06.2017
* Document_de_identificare_financiară
Informare_Programul_National_Apicol_2017
* Lista_medicamente_autorizate_PNA_2017

COMUNICAT DE PRESĂ

gheorghe-mihalca-director-executiv

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștință producătorilor agricoli că în data de 12 aprilie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253, Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.

Menu Title