AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

APIA Centrul Judeţean Satu Mare vă urează Sarbători Fericite !!!

2014 apia sm felicitare

Cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare informează că până în data de 31 octombrie 2014, inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru poliţele de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare pentru culturile înfiinţate în primăvara anului 2014, plantaţii de pomi, arbuşti fructiferi, de hamei şi de vii, cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază de sprijin în conformitate cu prevederile OMADR nr. 756/2008, şi pentru care s-a plătit contravaloarea acestora.

Conform H.G. nr. 756/2010 ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursarebeneficiarilor şi reprezintă o cotă procentuală din costul primelor de asigurare plătite de către producătorii agricoli, după cum urmează:

Cereri de solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Satu Mare informează că până în data de 07 noiembrie 2014, inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică.

Potrivit HG nr. 864/2014 ajutorul specific compensatoriu se acordă beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricol, cu modificările si completarile ulterioare şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între:

Comunicat de presa referitor la ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare reaminteşte potenţialilor beneficiari că, până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în agricultură, trimestrul III / 2014.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Valoarea se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, respectiv 1,7975/litrul de motorină.

COMUNICAT DE PRESĂ – 20 Octombire 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare informează că începând din data de 16 octombrie 2014, autorizează la plată avansul către fermierii care au depus cereri de platăîn cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) - Campania 2014.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

16 septembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Satu Mare informează că până în data de 28 noiembrie 2014, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică.
Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

COMUNICAT DE PRESĂ – Plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 – 06.08.2014, a efectuat plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură, în baza HG nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

D-l director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare, Gabriel Leş, precizează că în judeţul Satu Mare s-au depus un număr de 444 de dosare, cu sursă de finanţare de la bugetul național, astfel:

  • pentru sectorul vegetal s-au plătit 2.200.398,15 lei;
  • pentru sectorul zootehnic s-au plătit 262.215,90 lei.

COMUNICAT DE PRESĂ – Comunicat de presa eliberare adeverinte SAPS 2014

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că, începând cu data de 06.08.2014, va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze creditepentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Menu Title