AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

RENTA VIAGERĂ – TERMEN 31.08.2015

comunicat de presa

INFORMARE DE PRESĂ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeşean Satu Mare (APIA) reaminteşte pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2015, inclusiv,la centrele judeţene al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.

Rentierii agricoli cu domiciliul în Bucureşti se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului Bucureşti din Piaţa Rosetti nr. 4, sector 2, cât şi la Centrul judeţean APIA Ilfov din str. Cernişoara, nr. 92 A, sector 6.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

COMUNICAT DE PRESĂ

comunicat de presa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) reaminteşte fermierilor beneficiari ai schemelor de plăţi directe, începând cu anul 2015, este implementată cerinţa legală în materie de gestionare (SMR) 10, în conformitate cu art. 93, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi cu Anexa II la prezentul regulament, fiind inclusă în domeniul Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”.

Acordarea schemelor de plăţi directeşi aajutoarelor naţionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, al sănătăţii publice, a animalelor şi a plantelor, precum şi al bunăstării animalelor.

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, astfel:

Întâlnirea agenţiilor din regiunea de nord-vest

IMG_20150819_135944

În data de 19.08.2015 a avut loc la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare întâlnirea agenţiilor din regiunea de nord-vest a ţării: Maramureş, Sălaj, Bistriţa, Cluj şi Satu Mare, în cadrul căreia s-au dezbătut probleme legate de recuperarea creanţelor rezultate din acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat. La această întrunire au participat directorii de agenţii, şefi ai serviciului Economic, Recuperare Debite precum şi Doamna Director General Adjunct a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Bucureşti, Melinda Kerekes.

COMUNICAT DE PRESĂ

2

Legumicultorii români afectaţi de embargoul rusesc primesc ajutoare pentru 3.000 tone de produse

Din 8 august 2015 sunt în vigoare măsurile de sprijin aprobate de Comisia Europeană pentru sprijinirea producătorilor agricoli europeni afectaţi de embargoul rusesc, informează Ministerul Agriculturii. Legumicultorii români pot beneficia de sprijin pentru retrageri de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înainte de coacere, în limita a maximum 3.000 de tone de legume şi fructe.

În urma prelungirii embargoului Federaţiei Ruse impus produselor agroalimentare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană a stabilit măsurile de sprijin excepțional cu caracter temporar suplimentar pentru producătorii din sectorul fructe și legume prin adoptarea Regulamentului  Delegat (UE) 1369/2015 al Comisiei din 7 august 2015 de modificare a Regulamentului Delegat (UE) nr. 1031/2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe și legume, informează MADR, într-un comunicat transmis redacţiei.

Informare de presă cu privire la obligaţia respectării normelor de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2)

comunicat de presa

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare (APIA) informează fermierii cu privire la obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2), conform cărora este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Informare cu privire la schimbarea conturilor pentru motorina

Prin prezenta vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură virează sumele reprezentând ajutorul de stat în conturile beneficiarilor prevăzuţi la art.4.

În scopul aplicării prevederilor legale de mai sus, la unităţile teritoriale al trezoreriei statului, pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art.4 din HG nr. 1174/2014, alţii decât instituţiile publice, se deschide contul 50.70.65 “Disponibil din sume reprezentând ajutor de stat acordat potrivit prevederilor HG nr. 1174/2014”.

 

Menu Title